SAM, SOTA, IDEA Spring Conferences Transportation Schedule

SAMI, SOTA and IDEA will be released at lunchtime for conference week March 13-17, 2023. View the transportation schedule for each school below. 

IDEA 

  Pick up times
Route Number March 13 March 14 March 15 March 16 March 17
71 11:30 a.m. 11:30 a.m. 12:50 p.m. 12:15 p.m. - 12:30 p.m.  12:15 p.m. - 12:30 p.m.
34 11:30 a.m. 11:30 a.m. 12:50 p.m. 12:30 p.m. - 12:45 p.m. 12:30 p.m. - 12:45 p.m.
83 11:30 a.m. 11:30 a.m. 12:50 p.m. 11:30 a.m. 11:30 a.m.

 

SAMI

  Pick up times
Route Number March 13 March 14 March 15 March 16 March 17
69 11:45 a.m. 11:45 a.m. 1 p.m. 12:00 p.m. - 12:15 p.m.  12:00 p.m. - 12:15 p.m.
46 11:45 a.m. 11:45 a.m. 1 p.m. 12:15 p.m. - 12:30 p.m. 12:15 p.m. - 12:30 p.m.
29 11:45 a.m. 11:45 a.m. 1 p.m. 12:15 p.m. - 12:30 p.m. 12:15 p.m. - 12:30 p.m.
13 11:45 a.m. 11:45 a.m. 1 p.m. 11:45 a.m. - 12:00 p.m. 11:45 a.m. - 12:00 p.m.

 

SOTA 

  Pick up times
Route Number March 13 March 14 March 15 March 16 March 17
70 11:45 a.m. 11:45 a.m. 1 p.m. 12:00 p.m. - 12:15 p.m.  12:00 p.m. - 12:15 p.m.
111 11:45 a.m. 11:45 a.m. 1 p.m. 12:30 p.m. - 12:45 p.m. 12:30 p.m. - 12:45 p.m.

Translate Our Website

Translate this page by clicking the flag button in the bottom right corner and selecting your preferred language.

Traduzca esta página haciendo clic en el botón de la bandera en la esquina inferior derecha y seleccionando su idioma preferido.

បកប្រែទំព័រនេះដោយចុចប៊ូតុងទង់នៅក្នុងជ្រុងខាងស្តាំខាងក្រោមនិងជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចូលចិត្តរបស់អ្នក។

Dịch trang này bằng cách nhấp vào nút gắn cờ ở góc dưới cùng bên phải và chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn.

오른쪽 하단에 있는 플래그 버튼을 클릭하고 원하는 언어를 선택하여 이 페이지를 번역합니다.

Перекладіть цю сторінку, натиснувши кнопку прапора в нижньому правому куті та вибравши потрібну мову.

Переведите эту страницу, нажав на кнопку с флагом в правом нижнем углу и выбрав желаемый язык.